Reumatiska sjukdomar


Reumatism är samlingsnamnet på en mängd olika sjukdomar som angriper de delar av kroppen som påverkar hur du rör dig, till exempel skelettet, lederna och musklerna. Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar och även andra delar av kroppen, som kärl, bindväv och hjärta, kan drabbas. De vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism)och spondylartriter (SpA).Ledgångsreumatism (RA)

Reumatoid artrit (RA) är den medicinska termen för det som vanligtvis kallas ledgångsreumatism. RA är en autoimmun sjukdom som framförallt orsakar värk och stelhet i lederna, men den kan även drabba andra organ i kroppen.


Axial spondylartrit (axSpA)

Axial spondylartrit (förkortas i vården ibland som axSpA) är ett samlingsnamn för en grupp reumatiska sjukdomar i ryggen som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet i framför allt bäckenleder, kotpelare men även inflammation i intilliggande vävnader.


Psoriasisartrit (PsA)

Psoriasisartrit (PsA) kännetecknas av att den påverkar leder, i form av svullnad och smärta i fingrar och tår, och förekomst av psoriasis. Psoriasisartrit är nämligen nära besläktad med psoriasis. Andra delar som också kan påverkas är nedre delen av ryggen, handleder, knän och anklar.


Barnreumatism

Barnreumatism, även kallad Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA), är ett namn som används för att beskriva flera olika typer av ledinflammation hos barn och ungdomar. JIA är en autoimmun sjukdom, som framförallt orsakar värk och stelhet i lederna, men som även kan drabba andra organ i kroppen.