Reumatisk ordlista


Artrit
Artrit är ett samlingsnamn för alla inflammatoriska ledsjukdomar, till exempel reumatoid artrit axial spondylartrit och psoriasisartrit. Artrit betyder ”inflammerad led” och är något annat än artros (se nedan).

 

Artros
Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Artros är egentligen ett samlingsnamn för alla ledsjukdomar där balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av leden är rubbad. Det betyder att brosket i lederna förstörs och byggs om på ett felaktigt sätt.

 

Autoimmunitet/autoimmun sjukdom
Vissa sjukdomar är så kallade autoimmuna. Autoimmunitet innebär att immunsystemet angriper kroppens egna, friska vävnader istället för de skadliga ämnen immunsystemet egentligen ska försvara kroppen mot. Ledgångsreumatism (RA) är ett exempel på en autoimmun sjukdom där inflammationer uppstår på grund av att immunförsvaret misstar normal vävnad för skadliga ämnen.

 

Axial spondylit (axSpA)
AxSpA kan delas in i icke-radiografisk axial spondylartrit och ankyloserande spondylartrit (AS) och är en inflammatorisk sjukdom som framför allt påverkar lederna i ryggen. Sjukdomen visar sig ofta tidigt i livet (innan 40 års ålder), och är vanligare hos män.

Ankyloserande spondylit (AS) kännetecknas av inflammation med skador som är synliga på röntgen. Icke-radiografisk axSpA har en liknande typ av inflammation, som kan ses på magnetkameraundersökning, men skadorna är inte utvecklade och syns därför inte på röntgen.

 

Barnreumatism
Begreppet barnreumatism är ett vanligare namn på diagnosen juvenil idiopatisk artrit (JIA). JIA är i sin tur ett samlingsnamn för olika typer av ledinflammationer hos barn och ungdomar. Sjukdomen visar sig före 16 års ålder och man vet ännu inte vad som orsakar den.

 

Biologiska läkemedel
Biologiska läkemedel tillverkas av levande celler eller vävnad. Biologiska läkemedel är alltid receptbelagda. Dessa läkemedel ges via dropp eller spruta, ibland i kombination med antireumatiska läkemedel

 

DMARDs
DMARDs, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, är antireumatiska läkemedel som verkar under lång tid. DMARDs påverkar det reumatiska sjukdomsförloppet och minskar på så vis ledskadorna. Det krävs dock ofta ett par månaders behandling innan effekten visar sig. DMARDs är alltid receptbelagda.

 

Fibromyalgi
Fibromyalgi är en omstridd diagnos som är svår att ställa, men som innebär långvarig värk i muskler och bindväv. Smärtan sitter i flera delar av kroppen och det är oftast kvinnor som drabbas. Fibromyalgi har inte autoimmuna orsaker.

 

Gikt
Gikt är en ledsjukdom som ger akuta inflammationer i en eller flera leder, som går över av sig själv efter några dagar eller veckor. Inflammationerna beror på att vissa ämnen i kroppen frigörs som gör att det bildas små kristaller i leden.

 

Immunsystemet/Immunförsvaret
Immunsystemet är det namn som används för att beskriva hur organ, celler och molekyler samspelar för att försvara kroppen mot främmande organismer och vävnadsskador. Vid reumatisk sjukdom samspelar inte immunförsvarets delar som de ska och på grund av det blir man sjuk.

 

Inflammatorisk ögonsjukdom (Uveit)
Uveit är en kronisk ögonsjukdom som man kan få av flera olika anledningar, till exempel kan det uppstå som en följd av reumatisk sjukdom.

 

Målspecifika syntetiska DMARDSs (tsDMARDs)
Målspecifika syntetiska DMARDs (tsDMARDs) tas som en tablett. De bidrar till att blockera effekten av några av de substanser som spelar en viktig roll vid inflammationen. Behandlingen med tsDMARDs hämmar inflammationen och kan därför lindra tröttheten, smärtan, stelheten och svullnaden i lederna, samtidigt som de kan hjälpa till att förhindra skador som sjukdomen kan orsaka.

 

NSAIDs (Vad är NSAIDs)
NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) är läkemedel som är antiinflammatoriska utan att innehålla kortison. Även om vissa NSAIDs går att köpa receptfritt är det alltid klokt att prata med sin läkare före användning.

 

Ont i höften, ont i leden, ont i knät, ont i ryggen, ont i handleden eller ont i foten?
Vid reumatisk sjukdom kan alla ovan nämnda kroppsdelar drabbas. Om du har ont i någon av dem bör du förbereda dig inför ditt läkarbesök genom att fundera på var och på vilket sätt det gör ont, till exempel om smärtan är molande eller intensiv, om den står stilla eller förflyttar sig i kroppen. Då blir det lättare för läkaren att ställa diagnos.

 

Psoriasis
Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar huden. På Psoriasisförbundets webbplats  kan du läsa mer om sjukdomen.

 

Psoriasisartrit
Psoriasisartrit är en reumatisk sjukdom som drabbar både huden och lederna. Oftast så drabbar det personer som haft psoriasis under några år, men ibland kan man utveckla psoriasisartrit trots att man inte är drabbad av psoriasis från början. Läs mer om psoriasisartrit här .

 

Reumatoid faktor (RF)
En del i utredningen av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) är att testa förekomsten av RF, reumatoid faktor. Om man testar positivt för RF antyder det att sjukdomsförloppet kan bli svårare jämfört med om man testar negativt.

 

Reaktiv artrit
En form av artrit (se Artrit för definition) som kan uppstå efter en bakteriell infektion i tarm, urinvägar eller könsorgan, till exempel efter salmonella eller klamydia.

 

Reumatoid artrit, RA
Reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism, orsakar inflammation i lederna, vilket kan leda till skador på leden. RA kan även angripa andra organ, till exempel hjärta och lungor.

 

Spondylartrit
Ett samlingsnamn för olika diagnoser där inflammationen drabbar leder i rygg, händer och fötter eller andra organ såsom tarm, ögon och hud. Exempel på diagnoser som faller inom gruppen spondylartrit är ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

 

TNF-alfahämmare
TNF-hämmare är ett samlingsnamn på en grupp biologiska DMARD:s som i första hand används som ett behandlingsalternativ när annan behandling inte ger tillräcklig effekt. TNF-alfahämmare blockerar substansen tumörnekrosfaktor (TNF), som bidrar till inflammationen. Det innebär att man med hjälp av TNF-hämmare kan motverka inflammation och på så vis minska eller förebygga skador i lederna.