Axial spondylartrit (axSpA)

Axial spondylartrit

Axial spondylartrit (förkortas i vården ibland som axSpA) är ett samlingsnamn för en grupp reumatiska sjukdomar i ryggen som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet i framför allt bäckenleder, kotpelare men även inflammation i intilliggande vävnader. 

Axial spondylartrit inkluderar diagnoserna ankyloserande spondylit (AS, tidigare kallad Bechterews sjukdom) samt icke-radiografisk axial spondylartrit (icke-radiografisk axSpA). Även psoriasisartrit kan manifestera sig som axial spondylartrit.

AS karaktäriseras av inflammation och synliga förändringar på röntgen i bäckenets och kotpelarens leder. Icke-radiografisk axSpA har en liknande inflammation i bäckenet och kotpelarens leder som kan ses på magnetkameraundersökning, men där har man ännu inte utvecklat skador som är synliga med vanlig röntgen av bäckenet och kotpelaren.

Det finns en övergång från icke-radiografisk axSpA till AS över tid, varför icke-radiografisk axSpA kan ses som ett förstadium till AS. Samtidigt finns det de som under hela sitt sjukdomsförlopp aldrig utvecklar några röntgenförändringar och inte utvecklar AS.

Axial spondylartrit debuterar ofta i unga år och har oftast ett smygande förlopp. Sjukdomen kan initialt vara svår att diagnosticera. Sjukdomen drabbar drygt 0,2 procent av befolkningen i Sverige.

AS drabbar oftare män än kvinnor. Sjukdomen debuterar vanligtvis mellan 15 och 30 års ålder och nästan alltid före 40 års ålder. Vid Icke-radiografisk axSpA finns däremot inte samma övervägande manliga antal drabbade som vid AS. Kvinnor diagnosticeras oftare senare i sjukdomsförloppet.Schematisk bild över hur lederna drabbas vid AS


Här hittar du information, tips och annat intressant som kan underlätta vardagen för dig som lever med reumatisk sjukdom.