Axial spondylartrit (axSpA)

Axial spondylartrit

Axial spondylartrit (förkortas i vården ibland som axSpA) är ett samlingsnamn för en grupp reumatiska sjukdomar i ryggen som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet i framför allt bäckenleder, kotpelare men även inflammation i intilliggande vävnader.

Axial spondylartrit inkluderar diagnoserna ankyloserande spondylit (AS, tidigare kallad Bechterews sjukdom) samt icke-radiografisk axial spondylartrit (icke-radiografisk axSpA).

AS karaktäriseras av inflammation och synliga förändringar på röntgen i bäckenets och kotpelarens leder. Icke-radiografisk axSpA har en liknande inflammation i bäckenet och kotpelarens leder, men där har man ännu inte utvecklat skador som är synliga med vanlig röntgen av bäckenet och kotpelaren.

Det finns en övergång från icke-radiografisk axSpA till AS över tid, varför icke-radiografisk axSpA kan ses som ett förstadium till AS. Samtidigt finns det de som under hela sitt sjukdomsförlopp aldrig utvecklar några röntgenförändringar och inte utvecklar AS.

Axial spondylartrit debuterar ofta i unga år och har oftast ett smygande förlopp. Sjukdomen kan initialt vara svår att diagnosticera. Sjukdomen drabbar drygt 0,2 procent av befolkningen i Sverige.

AS drabbar oftare män än kvinnor. Sjukdomen debuterar vanligtvis mellan 15 och 30 års ålder och nästan alltid före 40 års ålder. Vid Icke-radiografisk axSpA finns däremot inte samma övervägande manliga antal drabbade som vid AS. Kvinnor diagnosticeras oftare senare i sjukdomsförloppet.Schematisk bild över hur lederna drabbas vid AS


Här hittar du information, tips och annat intressant som kan underlätta vardagen för dig som lever med reumatisk sjukdom.