Barnreumatism (JIA)


Barnreumatism

Barnreumatism, även kallad Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA), är ett namn som används för att beskriva flera olika typer av ledinflammation hos barn och ungdomar. JIA är en autoimmun sjukdom, som framförallt orsakar värk och stelhet i lederna, men som även kan drabba andra organ i kroppen.

I Sverige beräknas 200-300 barn insjukna per år, vilket i sin tur betyder att cirka 1800 barn och ungdomar under 18 år lever med JIA. Juvenil betyder att den börjar före 16 års ålder, idiopatisk betyder att man inte känner till orsaken till sjukdomen och artrit betyder ledinflammation.

Ärftlighet har viss betydelse men det krävs ytterligare, men hittills okända, faktorer för att utlösa sjukdomen. JIA är en autoimmun sjukdom och autoimmunitet orsakas av att vårt immunförsvar reagerar och beter sig felaktigt. Antikroppar som ska skydda mot infektioner vänder sig mot den egna kroppen och förvandlas från vänner till fiender. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan vara det som utlöser en autoimmun sjukdom.Här hittar du information, tips och annat intressant som kan underlätta vardagen för dig som lever med reumatisk sjukdom.