BARNREUMATISM

Symtom, diagnos &
behandlingSymtom

Det finns flera former av JIA och de yttrar sig på olika sätt, men som för alla former av ledinflammation kan de drabba en enstaka led eller i värsta fall varenda led i kroppen. En del får tydligt svullna ömma leder. Andra blir inte så svullna, utan får smärta och stelhet med svårigheter att röra lederna fullt ut som resultat. Ofta känner man sig trött, särskilt när sjukdomen är aktiv. Ett annat symtom kan vara att barnet kryper eller går annorlunda.

Diagnos

För att ställa diagnosen JIA ska artriten funnits i över tre månader i kombination med att ingen annan orsak kan hittas. Smärtan är mest påtaglig vid rörelse och belastning men brukar oftast försvinna i samband med vila. Typiskt vid barnreumatism är morgonstelhet och stelhet efter en tids stillasittande men framåt dagen blir lederna rörligare och mjukare.

Behandling

Vården av barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar är ett lagarbete. Det bygger på ett nära samarbete mellan barnet/ungdomen och dess familj och vårdteamet som kan bestå av barnläkare/barnreumatolog, barnsjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, ortopedkirurg, handkirurg, tandläkare och ögonläkare.

Läkemedelsbehandlingen vid JIA syftar till att minska ledinflammationen och om möjligt stoppa fortsatt sjukdomsutveckling så att ledförstörelse förhindras. Idag är därför principen för behandling med läkemedel att man ska vara mycket aktiv och gärna kombinera olika mediciner.

Basbehandlingen är enklare inflammationsdämpande medel, så kallad NSAID-preparat, i kombination med lokalbehandling med kortisoninjektioner i drabbade leder. I de flesta fall sker tillägg av ämnet metotrexat. Vid svår sjukdom med otillräcklig effekt av metotrexat lägger man till så kallade biologiska läkemedel. Tillsammans med den medicinska behandlingen utgör sjukgymnastik och arbetsterapi hörnstenar i behandlingen av barn och ungdomar med JIA. Arbetsterapeuten ansvarar för rehabilitering av armens och handens funktion och sjukgymnasten för resten av kroppens leder. Arbetsterapeuten har också den viktiga uppgiften att se hur barnet fungerar i det dagliga livet i hemmet, i skolan, på dagis och på fritiden. Sjukgymnastiken syftar till att bibehålla och öka funktionen i drabbade leder. Många gånger har också musklerna kring drabbade leder försvagats och behöver tränas till bättre styrka.