BARNREUMATISM (JIA)

Ny säsong av podcasten ”Doktorn frågar”

Den 18 mars, uppmärksammas World Young Rheumatic Diseases Day, eller Internationella barnreumatikerdagen, världen över för att hylla alla de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med reumatisk sjukdom. Dagen till ära lanserade patientorganisationen Unga Reumatiker, i samarbete med AbbVie, en tredje säsong av den mycket uppskattade podcasten ”Doktorn frågar”. Podden vänder på det klassiska konceptet ”Fråga doktorn” – här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!

Podden vill inspirera till medskapande och delaktighet, och utmana normen av att det är vårdpersonal som sitter inne med alla svar och att patienter är passiva mottagare av vård och information.

Första säsongen av ”Doktorn frågar” bjöd in till samtal mellan specialistläkare och patienter. Utöver täta kontakter med reumatologer har barn, ungdomar och unga vuxna med reumatism, samt deras anhöriga, även möten med annan vårdpersonal på regelbunden basis. I säsong två fick därför andra yrkesgrupper inom reumatologivården chansen att ställa frågor till patientrepresentanter och få mer kunskap och ökad förståelse för patienters upplevelser och behov. I den nya säsongen väljer man att blicka framåt, och morgondagens omhändertagande av reumatiska sjukdomar, och bjuder därför in studenter från de olika professionerna för att samtala med företrädare från Unga Reumatiker. 

”Doktorn frågar” vill inspirera till medskapande och delaktighet, och utmana normen av att det är vårdpersonal som sitter inne med alla svar och att patienter är passiva mottagare av vård och information.

Lyssna på Säsong 3 och, även de tidigare säsongerna, av podden Doktorn frågar här