LEDGÅNGSREUMATISM

Skatta din RA


För att skatta din sjukdomsaktivitet så använder sig reumatologen av olika verktyg i sin bedömning.1,2 Ett exempel på ett verktyg som används av reumatologen är DAS28-CRP. Detta verktyg räknar ut sjukdomsaktivitetspoäng baserat på dina symtom i 28 specifika leder samt graden av inflammation.1 Du kan hjälpa reumatologen att göra de här bedömningarna vid dina besök. 

PER, Patientens Egen Registrering, är en datortjänst där du svarar på frågor om din hälsa inför ditt besök hos en reumatologmottagning. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma på din egen dator eller på mottagningens dator som har en pekskärm.

Genom att besvara frågorna i bedömningarna noggrant och eftertänksamt kan du hjälpa reumatologen att förstå hur ledgångsreumatismen påverkar dig. Det gör det lättare att hitta en behandlingsplan som hjälper dig att nå ditt mål, som eventuellt kan vara remission.


Bedömning av sjukdomsaktivitet vid RA 

DAS står för Disease Activity Score och innefattar:

  • Svullnad och ömhet i 28 olika leder
  • Inflammationsmarkörer I blodet
  • Formulär där patienten får göra en egen bedömning av sin sjukdomsaktivitet

Måttet räknas ut enligt en formel. Om värdet är mindre än 2,6 anses patienten ha uppnått remission. 

  • 2,6 till mindre än 3,2 räknas som låg sjukdomsaktivitet
  • 3,2 till mindre än 5,1 räknas som måttlig sjukdomsaktivitet
  • 5,1 eller högre räknas som hög sjukdomsaktivitet 

Få hjälp att skatta din RA med hjälp av frågeformuläret RAPID3

RAPID3 (rutinbedömning av patientindexdata 3) är ett index för sjukdomsaktivitet som beräknas utifrån ett kort och enkelt frågeformulär. Genom att fylla i frågeformuläret inför nästa besök kan du hjälpa reumatologen att bedöma dina symtom på ledgångsreumatism och nivå av sjukdomsaktivitet.


Din röst kan göra skillnad i kampen mot RA

Tala med din reumatolog om dina behandlingsmål och funderingar. Det är viktigt att du sätter upp behandlingsmål tillsammans med din läkare. Genom att ställa frågor kan du få reda på vilka behandlingsalternativ som lämpar sig för just din situation. 

Att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga under ett läkarbesök är inte alltid enkelt. De flesta har många funderingar och drömmar om att bli fri från symptom men vet inte hur vägen dit kan se ut. Genom att vara förberedd inför ditt läkarbesök ökar du chansen att uppnå ditt mål. 

1. Läkaren kan inte se de flesta av dina symtom! Om du inte säger hur du mår kan inte läkaren ge dig bästa möjliga behandling.

2. Dina symtom kan vara ett tecken på att ledskador håller på att uppstå. Dröj inte med att säga till.

Vikten av behandlingsplan och dialog med din läkare


Referenser: 
1. England BR, Tiong BK, Bergman MJ, et al. 2019 update of the American College of Rheumatology recommended rheumatoid arthritis disease activity measures. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019;71(12):1540-1555. doi:10.1002/acr.24042
2. Barber CEH, Zell J, Yazdany J, et al. 2019 American College of Rheumatology recommended patient-reported functional status assessment measures in rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019;71(12):1531- 1539. doi:10.1002/acr.24040