LEDGÅNGSREUMATISM

Vägen till remission


Två reumatologer och en patientföreningsföreträdare berättar

Nya forskningsrön och behandlingsmöjligheter gör det möjligt för fler personer med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) att leva ett liv utan symtom.

När patienten kom till doktor Aileen Pangans klinik satt hon i rullstol, sjukdomen reumatoid artrit (RA) hade förstört hennes höftleder.

Doktor Pangan, som är reumatolog och verkställande medicinsk chef inom klinisk immunologi på AbbVie, kommer väl ihåg henne eftersom patientens huvudsakliga oro inte gällde henne själv, utan hennes 19-åriga dotter som nyligen fått samma diagnos.

”Kommer hon att sluta som jag”, hade kvinnan frågat. ”Kommer min dotter också att hamna i rullstol när hon blir äldre?”

”Med dagens behandlingsmöjligheter har fler patienter med RA chans att nå remission. Ändå kommer inte alla att uppnå detta mål, många får nöja sig med ett tillstånd där sjukdomsaktiviteten är låg”, fortsätter doktor Pangan. En av tre personer kommer dessutom att växla mellan återfall och remission, oavsett behandling1.

Det är därför dagens forskare, vårdgivare och patientgrupper arbetar för en framtid där remission ska bli ett uppnåeligt mål för fler personer med RA.

”Om sjukdomen diagnostiseras och behandlas på rätt sätt i tidigt stadium, är chansen större att få sjukdomen under kontroll och därigenom minska eller förhindra bestående skador,” säger Ailsa Bosworth, VD och grundare av den engelska motsvarigheten till Reumatikerförbundet, National Rheumatoid Arthritis Society, som själv har levt med RA i nästan 40 år.

Bedömning av sjukdomsaktivitet vid RA

För att bedöma sjukdomens aktivitet använder läkaren ett mått som kallas DAS28. DAS står för Disease Activity Score och innefattar:

  • Svullnad och ömhet i 28 olika leder
  • Inflammationsmarkörer i blodet
  • Formulär där patienten får göra en egen bedömning av sin sjukdomsaktivitet

Måttet räknas ut enligt en formel. Om värdet är mindre än 2,6 anses patienten ha uppnått remission.

  • 2,6 till mindre än 3,2 räknas som låg sjukdomsaktivitet
  • 3,2 till mindre än 5,1 räknas som måttlig sjukdomsaktivitet
  • 5,1 eller högre räknas som hög sjukdomsaktivitet

Ett liv utan tecken på sjukdom

Remission är en medicinsk term för ett tillstånd utan symtom på sjukdom. Remission kan uppnås vid många kroniska sjukdomar, inklusive RA och andra autoimmuna sjukdomar.

”När läkare talar om remission vid reumatoid artrit, menar de frånvaro, eller sällsynta återfall, av tecken och symtom på inflammation, inklusive ledvärk, svullnad, ömhet och morgonstelhet”, berättar doktor Pangan1,2,3.

Eftersom ingen behandling vid RA idag kan erbjuda bot, är remission ett viktigt behandlingsmål. Remission är ingen garanti för att symtomen inte kan komma tillbaka, men för många personer innebär det en möjlighet att kunna återgå till vardagliga aktiviteter.

”För de människor som lever med RA idag, betyder remission att de under längre perioder kan leva sitt liv utan att behöva tänka på sjukdomen,” säger Bosworth.

Blockering av de vägar som ger upphov till inflammation

Familjehistoria, genetik och miljö är exempel på kända faktorer som kan påverka risken att insjukna i reumatoid artrit.

Ett annat känt faktum är att RA räknas som en autoimmun sjukdom. Det betyder att immunsystemet går till angrepp mot kroppens vävnader, i detta fall i lederna. Normalt reagerar immunsystemet mot skadliga inkräktare (t ex bakterier) genom en inflammation där kroppen försöker oskadliggöra inkräktaren. Vid RA uppstår inflammationerna genom en defekt i immunsystemet där immunsystemet misstar normala vävnader för skadliga ämnen.

Forskare har idag identifierat flera sätt som dessa inflammationer uppstår på och som inte behöver vara desamma för varje individ. Något som kan förklara varför att patienter svarar olika på olika behandlingar.

”Med målet att hitta och blockera de vägar som ger upphov till inflammation, fortsätter vi vår forskning inom reumatoid artrit. Alla patienter svarar på olika sätt och vi behöver ytterligare behandlingsalternativ för att hjälpa fler att nå remission”, säger doktor Pangan.

Marwan Bukhari är filosofie doktor och reumatolog i Storbritannien och arbetar dagligen med att hitta rätt behandling till de patienter han träffar. Han menar att dagens vårdgivare blivit bättre på att bekämpa inflammationen vid RA, men att de inte har verktyg för att snabbt kunna avgöra vilken typ av läkemedel som är bäst för varje individ. Doktor Bukhari ser fram emot dagen då en biomarkör kan ge information om hur en patient kommer att svara på en given behandling.

”Med rätt biomarkör skulle vi även tidigare kunna identifiera personer med måttlig sjukdom och de vars symtom inte är uppenbara,” fortsätter han.

Ett budskap som fastnade

Doktor Pangan berättar om en annan patient som hon träffat på sin praktik. Patienten hade levt med reumatoid artrit i många år. När hon äntligen fick en behandling som fungerade för henne och blev fri från sina symtom, kom hon tillbaka till kliniken med ett budskap som verkligen satte sig.

”Kvinnan sa till mig att hon aldrig insett hur sjuk hon varit förrän hon blev bättre. Hon hade glömt vad det innebar att känna sig frisk”. Med en ökad medvetenhet om reumatoid artrit och fokus på att upptäcka nya, innovativa behandlingsmetoder, hoppas jag att fler människor ska få uppleva känslan att vara fri från symtom”, avslutar doktor Pangan.Referenser:

1. Arthritis Foundation. “Why Your RA Went Into Remission, but Relapsed.” https://www.arthritis.org/living-with-arthritis/treatments/plan/remission/rheumatoid-arthritis-remission-and-relapse.php. Accessed on March 11, 2019.

2. Mayo Clinic. Rheumatoid Arthritis: Symptoms & Causes. Available at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoidarthritis/home/ovc-20197388. Accessed on March 11, 2019.

3. American College of Rheumatology. “Rheumatoid Arthritis.” Available at: https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis. Accessed March 11, 2019.Dela artikeln i sociala medier