LEDGÅNGSREUMATISM

Det är dags att se hela bilden – vikten av remission


Remission är en medicinsk term för ett tillstånd utan symptom på sjukdom. Remission kan uppnås vid många kroniska sjukdomar, inklusive RA (reumatoid artrit eller ledgångsreumatism) och andra autoimmuna sjukdomar. Att acceptera okontrollerad RA är som att säga: ”Halvvägs räcker”. Det är dags att se hela bilden. Tala med din läkare om remission.

Målsättningen vid behandling av RA, speciellt i tidigt skede, bör vara att uppnå remission, då det är förknippat med mindre skador av lederna, bättre funktionsförmåga och minskad risk för andra följdsjukdomar.1,2 Remission är ett behandlingsmål som rekommenderas av Svensk Reumatologisk Förening (SRF).3 Läs mer: Samtal med en reumatolog

Inflammation och symtom som orsakas av RA brukar gå upp och ner med tiden, som vågor. Du kan föreställa dig skov och remission som de högsta och lägsta punkterna.4 Sjukdomsaktivitet är ett begrepp som reumatologer använder för att beskriva aktuell nivå av sjukdomen, dvs inflammation och symtom.5 

Sjukdomsaktiviteten kan vara på någon av fyra följande nivåer:

  • Hög sjukdomsaktivitet
  • Måttlig sjukdomsaktivitet
  • Låg sjukdomsaktivitet
  • Remission: lite eller ingen inflammation eller få symtom, men RA finns fortfarande kvar5
  •  Remission är ett viktigt behandlingsmål

RA är en kronisk sjukdom, men strävan är att hålla sjukdomsaktiviteten så låg som möjligt och målet är remission. Nya forskningsrön och behandlingsmöjligheter gör det möjligt för fler personer med bland annat RA att leva ett liv utan symptom. Möjligheten att uppnå remission är större för de som får sin diagnos tidigt och som får tidigt insatt behandling. Alla kan inte uppnå remission; det kan bero på nivån på din sjukdomsaktivitet och hur länge du haft ledgångsreumatism.6 Tänk på att diskutera med din reumatolog vad rätt behandlingsmål är för dig.

Om RA

Okontrollerad RA kan leda till bestående ledskador. Sådana skador kan uppträda redan under de första åren efter insjuknandet. Därför är det viktigt att få vård och inleda en behandlingsplan så snabbt som möjligt, och att prata öppet och regelbundet med reumatologen om dina behandlingsmål och framsteg.1,2,7


Referenser: 
1. Rheumatoid arthritis. American College of Rheumatology. Uppdaterad december 2021. Hämtad 17 november 2022. https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis
2. Rheumatoid arthritis (RA). Centers for Disease Control and Prevention. Uppdaterad 27 juli 2020. Hämtad 17 november 2022. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid-arthritis.html.
3. https://riktlinjer.svenskreumatologi.se/riktlinjer-och-rekommendationer/riktlinjer-for-lakemedelsbehandling-vid-reumatoid-artrit  2023
4. Rheumatoid arthritis: symptoms & causes. Mayo Clinic. Hämtad 17 november 2022. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-20353648.
5. Measuring disease activity in rheumatoid arthritis. Arthritis Foundation. Publicerad 7 juni 2021. Hämtad 17 november 2022. https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/treatment-plan/disease-management/measuring-disease-activity-in-rheumatoid-arthritis.
6. Your RA is in remission! Now what? Arthritis Foundation. Hämtad 17 november.
7. Talking with your doctor. Arthritis Foundation. Hämtad 17 november 2022. https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/treatment-plan/you-your-doctor/talking-with-your-doctor