ATT LEVA MED REUMATISK SJUKDOM

Följsamhet till medicinering - vikten av att ta din medicin


Många som lever med en reumatisk sjukdom upplever en hel del tankar och farhågor kring sin medicinering – oavsett hur länge man har haft den. Det är vanligt och helt naturligt. Men den typen av tankar kan leda till att medicinen inte tas som den ska, vilket förstås inte är bra. Därför är det viktigt prata öppet med din vårdgivare om eventuella tankar och farhågor med medicinen för att få svar på frågor och rätt hjälp.

 

Hur viktigt är det att jag tar min medicin?

Du och din vårdgivare kommer sätta ett behandlingsmål och vägen dit för en som lever med en reumatisk sjukdom går oftast via medicinering. Då är följsamheten till medicineringen väldigt viktig, att man tar rätt dos vid rätt tillfälle enligt vårdgivarens ordination och att man gör det på rätt sätt över tid.

En del forskning visar att patienter som är följsamma till sin medicinering uppnår sitt behandlingsmål snabbare, upplever mindre antal skov samt har mindre aktiv sjukdom och lägre grad av funktionshinder som orsakats av sin sjukdom.

 

Hur länge ska jag ta min medicin? En ”paus” skadar väl inte?

Det avgörs i en dialog mellan dig och din vårdgivare. Det är dock extra viktigt att fortsätta ta sin medicin även efter att man upplever att sjukdomen är under kontroll. En reumatisk sjukdom är kronisk och nuvarande medicinering kan bara bromsa utvecklingen, inte bota den. Därför finns stor risk att sjukdomen blossar upp igen om man inte följer ordinerad dosering eller slarvar med sin medicinering, oavsett hur bra man känner sig.

 

Prata om det – håll inte inne med dina farhågor!

En bra dialog med din vårdgivare om tankar och funderingar kring din medicin är väldigt viktigt. Ställ många frågor, hellre för många än för få. Som hjälp kan du ha checklistan nedan.

 

Frågor att ta upp med din vårdgivare

  • Förstå och sätt dig in i behovet för din medicinering. Varför får just du denna medicin?
  • Vad är det som får dig att missa din medicinering? Är det glömska, ovilja eller är det praktiska hinder i vägen som till exempel svåröppnade lock? Kanske finns hjälpmedel att få.
  • Vilka farhågor har du? Vilka biverkningar är du rädd för? Är dina farhågor berättigade eller överdrivna?
  • Säkerställ att du har en behandlingsplan som tas fram av dig och vårdgivaren. Den hjälper dig att planera exakt hur, var och när du ska ta din medicin.
  • Förebygg praktiska hinder. Om du ska på semester, har du alla intyg? Kylväska? Berätta om dina praktiska vardagsproblem, kanske finns det hjälpmedel att få subventionerat?
     

Sätt upp rutiner och använd smarta hjälpmedel så slipper du glömma!

Alla har gjort det någon gång, en del gör det hela tiden – man glömmer att ta sin medicin. Det är ett vanligt problem och du är inte ensam. Sätt upp en rutin så minskar du risken att glömma. Mata in en automatisk påminnelse i din smartphone, registrera dig i ett patientstödsprogram eller skriv en dagbok så blir det lättare att komma ihåg.

Många apotek i Sverige har även abonnemangstjänster eller hemleverans. Anmäl dig till ett av dem så får du hemleverans av din medicin innan den är slut så att du alltid har den hemma.