ATT LEVA MED REUMATISK SJUKDOM

Reumatisk sjukdom och livsstil


Reumatisk sjukdom och livsstil

 

Alla kan må bättre med grundläggande livsstilsförändringar. Men när man har en kronisk sjukdom kan goda vanor ha avgörande betydelse för hur man mår. Några enkla, sunda livsstilsval kan ha stor betydelse för ditt allmänna välbefinnande.

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är bra för alla människor och i synnerhet för dem som har reumatiska besvär. Forskning visar att personer med reumatiska sjukdomar ofta har nedsatt ledrörlighet, är svagare i sina muskler och har en sämre kondition än friska män och kvinnor i motsvarande ålder. Detta kan motverkas med träning. Om du vill bli mer fysiskt aktiv kan en sjukgymnast hjälpa dig att komma igång. Han eller hon hjälper dig att utvärdera din befintliga fysiska förmåga, låter dig prova olika träningsformer och ger råd och tips om hur du kan öka den fysiska aktiviteten i vardagen.

Läs mer om träning

 

Vilken betydelse har en hälsosam kost?

En sund, balanserad kost är viktig för alla, inte bara för människor med reumatisk sjukdom. Det finns begränsade vetenskapliga studier då det gäller kost och reumatisk sjukdom, men det kan finnas samband mellan dina symtom och det du äter. Har man en reumatisk sjukdom riskerar man tyvärr att drabbas av hjärtkärlsjukdom, höga blodfetter och övervikt i högre utsträckning än den övriga befolkningen.

Kroppsvikten är en viktig faktor eftersom övervikt kan öka stelhet, smärta och svullnad i lederna och leda till en extra belastning av lederna. Vissa reumatiska sjukdomar som exempelvis ledgångsreumatism, RA, kan även leda till viktnedgång.

En kost som innehåller mycket grönsaker, frukt, fullkorn, fisk och kyckling, ägg, bönor och nötter kan medverka till minskad risk för hjärtkärlsjukdom, minskad sjukdomsaktivitet, förbättrad funktions- och rörelseförmåga och sänkt blodtryck. Sådan kost är också känd för att minska risken för hjärtsjukdom och har därför flera fördelar för människor som lever med reumatisk sjukdom.

Behöver du rådgivning kring kost så prata med din läkare och be om remiss till dietist.

 

Varför bör man sluta röka?

Forskning visar att rökande personer med reumatiska sjukdomar oftast mår sämre och får fler komplikationer än de reumatiker som inte röker. Det har dessutom visat sig att standard-behandlingen vid reumatiska sjukdomar ger upp till 50 procent sämre effekt om man röker. Personer med reumatiska sjukdomar har också ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Eftersom även rökning ökar risken att få hjärtinfarkt, har man med andra ord all anledning att sluta.

Läs mer om rökning och reumatism

 

Du är inte ensam

Att ha en långvarig sjukdom kan ibland vara tröttande och innebära hårt arbete. Men kom ihåg att du inte är ensam. Det finns en mängd olika slags hjälp att få, från medicinska råd från läkare till praktisk hjälp från vänner och familj, och det kan vara avgörande för hur du mår.

 

Byt erfarenheter med andra

Du kanske tycker att det är lättare att prata ärligt om dina känslor med andra som också har en reumatisk sjukdom och som därför har större insikt och förståelse för vad du går igenom. Dessutom kan du få en del bra tips när du delar erfarenheter med andra i liknande situation. Ett bra tips är att vända dig till en patientorganisation, exempelvis Reumatikerförbundet  eller Unga Reumatiker .

Vänner och familj kan också vara en fantastisk hjälp när det gäller det dagliga stödet och motivationen. Även om det kan ta emot att be dem om hjälp så är de oftast bara glada att kunna hjälpa till. Tänk på att även om de bara kan åta sig något litet kan det bidra till att minska pressen på dig. En vän eller familjemedlem kan till exempel hjälpa till med veckohandlingen eller skjutsa dig till läkarbesök. Ibland kan det vara skönt att bara tillbringa tid med vänner och få höra om deras liv. Det är viktigt att du ber om stöd när du behöver det från dina nära och kära. Även om de känner dig väl kanske de tror att du klarar dig bra om du inte talar om att du behöver lite hjälp.