ATT LEVA MED REUMATISK SJUKDOM

Rökning


Rökning är dåligt för alla, men det kan vara särskilt skadligt för personer med reumatisk sjukdom. Faktum är att rökning i sig kan trigga en reumatisk sjukdom, såsom ledgångsreumatism och risken förblir förhöjd flera år efter att man slutat röka. Forskning visar även att standardbehandlingen vid reumatiska sjukdomar ger upp till 50 procent sämre effekt om man röker. För dig som röker och vill sluta finns det hjälp att få.

 

Fem saker som gör det lättare att sluta röka

 

Tänk framåt och planera
Kolla i din kalender och välj en dag när du ska sluta röka. Försök att välja en tid när du inte har så mycket på gång – till exempel inga viktiga sociala händelser eller betydelsefulla möten.

Gör dig av med hindren
När du har valt dag ska du tänka igenom vilka hinder som kan stå i vägen. Gör upp en lista över möjliga svårigheter med förslag på hur du kan undvika dem.

Berätta för familj och vänner
Låt dina nära och kära få veta vad du vill lyckas med och be om deras stöd – till exempel genom att inte röka nära dig eller bjuda på cigaretter.

Sätt upp små mål och följ dina framsteg
Prova SMART-metoden (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt) för att underlätta formuleringen av ditt mål. Det gör du genom att sätta upp små mål till en början, exempelvis att inte röka på hela eftermiddagen. Skriv upp hur det gick och belöna dig själv när du har nått målet.

Sluta inte att försöka sluta!
Många som slutat röka för gott har gjort flera misslyckade försök innan de till sist lyckades. Tala med din läkare eller med apotekspersonal om rökavvänjningsbehandlingar eller annat som kan hjälpa dig att sluta.